Robot Dance/ NEST-keskus, Kuopion klassillinen lukio & Savonlinnan lyseon lukio

Maailma muuttuu nopeasti ”neljännen teknologisen vallankumouksen” kehittyessä ja robotiikan ja keinoälyn merkityksen kasvaessa. Digitaaliset taidot ovat opetuksen ja koulutuspolitiikan kannalta keskeisemmässä osassa, ja etenkin teollisuusmaat antavat oppilaille työkaluja elää digitaalisessa taloudessa.

Robot Dance-hanke vie digitaitojen merkityksen seuraavalle tasolle sitouttamalla mukana olevat koulut ja opiskelijat toimimaan innovatiivisesti kehittäen neljännen teknologisen vallankumouksen vaatimia taitoja. Hanke kehittää opettajien ohjelmointi- ja robotiikkataitoja. Opettajat kehittävät yhdessä asiantuntijoiden kanssa opettajainkoulutusmateriaalia sekä opiskelijoille harjoitusmateriaalia. Hankkeen aikana selvitetään opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien asenteita ja ajatuksia digioppimista kohtaan. Hankkeen lopussa selvitetään niin ikään tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Hankkeen aikana toteutetaan koulutustilaisuuksia, opiskelijavaihtoja sekä  yleisötapahtumia, joissa tiedotetaan hankkeen aikaansaannoksista. Hankkeen grande  finale on kaikkien yhteistyökoulujen yhdessä  ja samanaikaisesti toteuttama robottitanssi, joka toteutetaan ohjelmoimalla kaikkien koulujen robotit tanssimaan samaan tahtiin.

Comments are closed.