Enjoy the school/ Pieksämäen lukio

Enjoy the school- hankkeen tarkoitus on edistää terveellisiä elämäntapoja, (erityisesti liikunta sekä terveellinen, ympäristön kannalta kestävä ruokavalio), vaihtaa parhaita käytäntöjä maiden välillä sekä aktivoida opiskelijoita elämän eri osa-alueilla, mm. terveellisten elämäntapojen suhteen. Hankkeen seurauksena kouluhyvinvointi ja suvaitsevaisuus kasvavat. Hanketta koordinoi hollantilainen koulu De Meergronden Almeresta. Hankkeessa on mukana Hollannin lisäksi koulut Espanjasta, Italiasta, Unkarista, Turkista sekä Pieksämäen lukio. Hankkeen rahoitus on Erasmus+-ohjelmasta.

Enjoy the school- hanke mahdollistaa sekä lukiolaisten että opettajien koulutus- ja oppimisjaksoja eri hankemaissa. Teemoina ovat mm. luovuus ja liikunta, terveellinen ruokavalio, kouluviihtyvyys sekä opettajien terveystavat. Hankkeen myötä opettajien välinen yhteistyö lisääntyy koko koulun ollessa mukana hankkeen toteutuksessa.

 

 

 

Comments are closed.