Benchmarking Tour in Baltic Countries – Part 1

In November 2016 NEST Centre organised a week long benchmarking tour to Baltic countries; Estoria, Lithuania and Latvia.
The tour was a part of the project ”Nordic-Baltic perspectives on globalization and studies of foreign languages in upper secondary schools in Finland, Estonia and Lithuania”. It has been kindly funded By the Nordic-Baltic mobility programme of Nordic Ministry Council.

In the tour, there were 8 participants who are teachers and principals from NEST Network Schools in Eastern Finland. The programme consisted of visits to upper secondary schools and relevant organizations in Tallinn, Tartu, Vilnius, Kaunas and Siauliai. Main objectives of the tour were

  • to exchange information related to the implemented activities and further developments in international cooperation and foreign language studies in the Nordic-Baltic upper secondary schools
  • to identify good practices and to share best of them among participating organizations
  • to create new networks of schools and experts to be utilized in future international cooperative initiatives
  • to promote wide potential of Nordic-Baltic cooperation in secondary education

The Estonian schools were recommended by the Language policy department at the Estonian Ministry of Education and Research. Similarly, the Lithuanian schools arerecommended by the General Education Programs Unit at the Education Exchanges Support Foundation.Each participant of the tour was responsible for writing a part of a project report which will be published in few parts in this blog. Maybe it will give some ideas for school cooperation in Baltic regions.

Stay tuned!

pexels-photo-large

Valmistelevan vierailun apurahaan toinenkin hakuaika vuodelle 2016 – hakuaika päättyy 28.11.2016.

Peruskoulut ja lukiot (ei koske valtion oppilaitoksia), jotka suunnittelevat yleissivistävän koulutuksen eurooppalaista kumppanuushanketta (KA2), voivat hakea valmistelevan vierailun apurahaa. Apurahaa myönnetään matka- ja oleskelukuluihin. Vierailu tehdään aina ennen KA2-hankehakemuksen jättämistä.

Valmistelevan vierailun apuraha voidaan myöntää valmistelevaan vierailuun eurooppalaisessa yhteistyöorganisaatiossa, joka sijaitsee Erasmus+ ohjelmamaassa. Yhteistyöorganisaatio on yleisimmin koulu, mutta se voi olla myös muu yleissivistävän koulutuksen organisaatio riippuen hanketyypistä. Vierailuin aikana tavataan tulevia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunnitellaan hanketta sekä työstetään yhteistä hakemusta. Vierailu tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua yhteistyökumppanin kouluun, kumppanien koulutusjärjestelmiin ja kulttuuriin. Tehokkain vierailu on sellainen, jossa kaikki hankkeen partnerit tapaavat toisensa. Tavoitteena on, että valmistelevan vierailun lopputuloksena syntyy mahdollisimman valmis versio yhteisestä Erasmus+ -hankehakemuksesta.

Valmistelevaa vierailua voi hakea jos:

  • yhteistyökumppanit ovat jo tiedossa
  • vierailun kesto on 1–5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
  • vierailulla suunnitellaan hanketta, optimaalisesti kaikki tulevan yhteistyöhankkeen kumppanit ovat kokouksessa mukana (mutta tämä ei ole välttämätöntä)

HAKEMINEN

Vuoden 2016 varsinainen hakuaika päättyi 15.10.2016. Tämän lisäksi CIMO järjestää ylimääräisen hakukierroksen.

Hakuaika päättyy: 28.11.2016

Lisätietoa, hakuohjeet ja –lomakkeet 

 

Vuoden globaalikasvattaja -tunnustus myönnetty Mervi Pöysälle

NEST-keskus onnittelee lämpimästi vuoden globaalikasvattaja-tunnustuksen saanutta Meri Pöysää!

Mervi on Kallaveden lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja ja on toiminut koulun kansainvälisen tiimin vetäjänä vuodesta 1996. Hän on tehnyt väsymättömästi työtä koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden kansainvälistymisen eteen. Historian ja yhteiskuntaopin opettajana Mervillä on laaja ja humaani näkemys kansainvälisyydestä ja globaalikasvatuksen merkityksestä koulun arjessa. Koska Mervillä on pitkä kokemus opettajan työstä, hän tunnistaa yhteiskunnan muutokset ja globaalikasvatuksen kehittämishaasteet. Hän tuo ne luontevasti opetukseen ja koulun arkeen pohtiakseen niitä yhdessä opiskelijoiden kanssa ja tukee näin opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Mervi on pidetty opettaja ja kollega Kallaveden lukiossa sekä koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden parissa. Hän on jalkauttanut kouluun myös järjestötoimintaa ja yritysyhteistyötä.  Mervi ei ole koskaan säästellyt tunteja suunnitellessaan hankkeita ja niihin tarvittavia kansainvälisiä verkostoja. Hän on myös ottanut opiskelijat aktiivisesti mukaan suunnittelutyöhön ja toteutuksiin.    

”Opettajat ilman rajoja –verkosto jakaa vuosittain Maailman opettajien päivän kunniaksi järjestetyssä seminaarissa Vuoden Globaalikasvattaja –palkinnon. Opettajat ilman rajoja -verkoston perustama ja jakama Globaalikasvattajapalkinto on huomionosoitus globaalikasvatukselle suomalaisissa kouluissa. Se nostaa esille niitä hyviä malleja, menetelmiä ja käytäntöjä, jotka ovat esimerkkinä muille suomalaisille kouluille ja opettajille.”  https://www.opettajatilmanrajoja.fi

Katso kuvat tilaisuudesta:
https://www.facebook.com/Opettajatilmanrajoja/

 

 

 

NEST-keskus aktiivisena Venäjä-yhteistyöhön foorumeissa

Opetusalan suomalais-venäläisessä yhteistyöseminaarissa Petroskoissa 26.—27.9. kuultiin yleisten luentojen lisäksi venäläisten ja suomalaisten koulujen esittelyjä sekä vierailtiin kahdessa koulussa. Lisäksi työpajoissa pohdittiin sekä Suomessa että Venäjällä ajankohtaisia koulutusalan teemoja: uusien opetussuunnitelmien ja standardien luomat osaamistarpeet opettajille, kansainvälistymisvalmiudet ja kansainvälisyys opetuksen tukena sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet opetuksessa. Seminaariin osallistui lähes 50 rehtoria, opettajaa ja asiantuntijaa, joista 14 henkilöä edusti suomalaisia kouluja ja organisaatioita. Seminaarin järjestelyistä vastasivat Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Karjalan tasavallan opetusministeriö.

NEST-keskuksen hankesuunnittelija Erja Lehikoisen seminaariesitelmä käsitteli nuorten arkea ja kulttuuria opetuksen voimavarana, ja sen teemoina olivat mm. muuttuva maailma ja koulu, digitalisaatio ja muuttuva opettajan rooli sekä koulujen kansainvälisyys ja globaalikasvatus. NEST-keskus vastasi myös kansainvälisyyttä käsittelevästä työpajasta.

 Tampereella pidetyssä Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa oli osallistujia yhteensä noin 360 Suomesta ja Venäjältä .Foorumi järjestettiin jo 17. kerran, ja sen teemana oli tällä kertaa ”Lapset ja nuoret kulttuurin voimavarana”. Järjestelyvastuussa olivat Tampereen kaupunki, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Venäjän kulttuuriministeriö ja Suomi-Venäjä-Seura. NEST-keskus osallistui kahteen hankeneuvotteluun, joista yhden teemana oli ”Kirjallisuus osana suomalaista ja venäläistä kulttuuriperintöä ja nykykulttuuria” ja toisen ”Nuorten elämää ja kulttuuria lähialueilla – monimediaisesti”. Molemmissa neuvotteluissa keskusteltiin konkreettisesti hankkeiden sisällöistä ja toimenpiteistä sekä mahdollisista rahoituslähteistä sekä sovittiin, kuinka hankkeita kehitetään edelleen.

Ensi vuonna kulttuurifoorumi järjestetään Pietarissa, ja vuoden 2018 foorumipaikaksi valittiin Savonlinna.

Mahdollisuus nuorille: ilmoittaudu Euroopan nuorten parlamentin alueellisiin istuntoihin 9.10 mennessä

Oletko noin 16-19-vuotias, kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, kansainvälisyydestä, haluat saada uusia ystäviä tai päästä kehittämään kielitaitoasi?

European Youth Parliament Finland – EYP Finland Ry järjestää alueellisia istuntoja, joissa pohditaan ajankohtaisia eurooppalaisia kysymyksiä pienryhmissä ja lopulta esitetään lopputulos muille osallistujille. Istuntojen kieli on englanti.

Voit ilmoittautua yksin tai maksimissaan neljän hengen ryhmänä. Jos olet lukiossa tai ammattioppilaitoksessa, esimerkiksi kurssikavereista voi saada seuraa. Voit myös ilmoittautua vaikka et tällä hetkellä opiskelisi missään. Ilmoittautuminen tapahtuu oheisen linkin kautta: https://goo.gl/forms/mraj4fWDw0vqaVSM2

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.10.2016

Hakuaika syyslukukauden 2017 Fulbright Distinguished Awards in Teaching –ohjelmaan on alkanut!

Uusia tuulia USA:sta uuteen OPSiin ja koulutyöhön!

Hakuaika syyslukukauden 2017 Fulbright Distinguished Awards in Teaching –ohjelmaan on alkanut. Suomalaisten hakijoiden hakuaika päättyy perjantaina 14.10.2016 klo 10.00. Hakemukset jätetään sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Ohjelmaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen asteen opettajat, opettajankouluttajat, alan hallinto- ja tukihenkilöstö, kirjastoalan ammattilaiset, informaatikot sekä mediakasvattajat, jotka käyttävät vähintään puolet työajastaan ensimmäisen tai toisen asteen oppilaiden ohjaukseen.

Hakijat suunnittelevat itselleen ammattitaitoaan ja alan asiantuntemusta kehittävän projektin, joka toteutetaan yhdysvaltalaisessa yliopistossa. Stipendiohjelmaan sisältyy myös opintoja yhdysvaltalaisessa isäntäyliopistossa, kouluvierailuja sekä osallistumista opetustoimintaan ja koulutustapahtumiin.

Lisätietoja ja tarkat hakukriteerit Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program verkkosivulta
.

 

Kyselyihin vastaa:
Mirka McIntire, puh: 044 5535 269, mirka.mcintire(at)fulbright.fi

***

Call for Applications: Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program in fall 2017

The Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program provides an opportunity for:

• full-time Finnish elementary through high school teachers, guidance counselors, curriculum specialists, curriculum heads, Special Education coordinators, and media specialists/librarians to complete an inquiry project of their own design and spend a semester at a U.S. host university.

• take courses at the host university, observe and team teach classes in local schools, and have the opportunity to attend educational seminars.

Please visit the Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program website for more information on eligibility requirements and application information. Applications are due on Friday, October 14, 2016 at 10.00 am.
For more information, please contact:
Mirka McIntire, tel: 044 5535 269, mirka.mcintire(at)fulbright.fi

Rahoitus: Itämeren alueen ohjelma

Hae kansainvälisen hankkeen valmistelurahaa!
Siemenrahoitustukea voivat hakea esivalmisteluvaiheessa olevat projektit, jotka ovat soveltuvia hakemaan varsinaista projektirahoitusta mistä tahansa Itämeren alueen rahoitusohjelmasta. Siemenrahoitushankkeen sisällön tulee olla EU:n Itämeristrategian (EUSBSR) politiikkalinjausten tavoitteiden tai horisontaalisten toimien mukainen. Siemenrahoitushaku aukeaa 28. syyskuuta 2016 ja hakemukset tulee lähettää 11. marraskuuta mennessä hankkeen kannalta relevantille PA/HA-koordinaattorille esitarkastukseen. Lisätietoja Itämeren alueen ohjelman www-sivuilta

Hankekumppaneiden löytämiseksi ja hankeideoiden vaihtamiseksi liity LinkedIn -ryhmään “Partner search – Interreg Baltic Sea Region Programme”

Tietoa jo aiemmin rahoitetuista Itämeren alueen ohjelman hankkeista  TÄÄLTÄ

EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Lappeenrannassa 5.10.
Lappeenrannassa järjestetään 5.10. EU:n Itämeren alueen strategian sidosryhmätilaisuus ja hankerahoitusinfo, joka tuo paikalle mm. Suomen Itämeri-suurlähettilään Erja Tikan sekä eri rahoitusohjelmien edustajia. Tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja ja rahoitusohjelmien esittelyjä sekä lisäksi on mahdollista konsultoida rahoitusohjelmien edustajia. Tilaisuuden ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen alkanut Centrum Balticumin sivuilla.

Juvenes Translatores -käännöskilpailu 17-vuotiaille nuorille

Euroopan komissio järjestää vuosittain Juvenes Translatores -käännöskilpailun 17-vuotiaille nuorille.
Tänä vuonna kilpailupäivä on 24.11.2016. Osallistujien tulee olla vuonna 1999 syntyneitä.
Koulujen, jotka haluavat osallistua kilpailuun, on rekisteröidyttävä 1.9.–20.10.2016 .
Kilpailun tavoitteena on edistää kielten opiskelua ja tehdä kääntäjän ammatti tutuksi nuorille.

Kilpailuun pääsevät koulut arvotaan rekisteröityneiden joukosta.

LISÄTIETOJA:

Juvenes Translatores -sivusto
Juvenes Translatores webbplats

Nina Rekola
Yksikön päällikkö
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
+358 (0)40 8346387
Etunimi.sukunimi@cimo.fi

Info-tilaisuus EU-uramahdollisuuksista

EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSO:n pääjohtaja David Bearfield vierailee Suomessa syyskuussa. Tällöin on ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla EU:n henkilöstövalintatoimiston johtajalta EU-uranäkymistä ja hakuprosessista.

Keskiviikkona 14.9. järjestetään kaksi samansisältöistä infotilaisuutta. David Bearfied kertoo kaikille kiinnostuneille EU-urapoluista ja rekrytoitumisprosessista, minkä lisäksi Lotta Nymann-Lindegren Suomen pysyvästä EU-edustustosta kertoo EU:n tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista.

Aamupäivällä infoa voi tulla kuuntelemaan Aalto-yliopistolle ja iltapäivällä Hankenille seuraavan aikataulun mukaisesti: 10-11.30 Aalto University (Sali U 1, Otakaari 1 M, Espoo) linkki ilmoittautumiseen: https://alumninet.aalto.fi/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=607 14-15.30

Hanken School of Economics (juhlasali, Arkadiankatu 22, Helsinki) linkki ilmoittautumiseen: https://www.hankennetwork.fi/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=1160&AcceptsCookies=yes

Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista kaikilla tasoilla avustavista tehtävistä johtajiin. EU-uraa on mahdollista tehdä eri sektoreilla – unionin palvelukseen tarvitaan muun muassa tulkkeja, tuomareita, rahoitusalan ja tarkastuksen asiantuntijoita, ympäristö-, maatalous-, kauppa- ja kehitysosaajia. Tarjolla on tehtäviä viestinnästä säädös- ja politiikkavalmisteluun.

ENI CBC –ohjelmien tämänhetkinen tilanne

ENI CBC –ohjelmien toteuttamiseen liittyvät rahoitussopimukset EU-komission, Venäjän ja jäsenmaiden välillä ovat edelleenkin kesken. Neuvottelut jatkuvat vielä syksyn aikana useassa vaiheessa. Tämän hetkinen paras arvaus ohjelmien käynnistymisestä, että haut avautuisivat vuodenvaihteen tietämillä. Virallista tietoa asiasta ei ole olemassa.

Karelia ENI CBC-ohjelman haku tulee olemaan auki 2 kk. Haku tulee olemaan 2-vaiheinen, jolloin 1.vaiheessa toimitetaan vain lyhyt hankekuvaus, minkä perusteella valintakomitea valitsee ne hankkeet, joilta pyydetään täydelliset hakemukset. Vaikka ENI-ohjelmien käynnistymisajasta ei ole tarkkaa tietoa, hankkeita valmistellaan jo parhaillaan.

ENI CBC-ohjelma-asiakirjat

Lisätietoja:

Soile Juuti, ohjelmapäällikkö
Pohjois-Savon liitto
p. 044 7142637

NEST-keskus