Selvitys lukiokoulutuksen kansainvälistymiseen liittyvistä tarpeista ja odotuksista

NEST-keskus on mukana OPH:n koordinoimassa toimijaverkostossa, joka toimii yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämistehtävissä. Erilaisten tapahtumien ja koulutusten lisäksi hankkeessamme* toteutetaan selvitys lukiokoulutuksen kansainvälistymiseen liittyvistä tarpeista ja odotuksista. Tavoitteena on kerätä tietoa, jonka avulla yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymistä voidaan jatkossa tukea entistä täsmällisemmin, tasa-arvoisemmin ja tehokkaammin.

Jotta selvityksestä tulisi mahdollisimman kattava, pyydämme kaikkia lukiokoulutuksen kehittämistehtävissä toimivia osallistumaan. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin, minkä lisäksi sinulla on mahdollisuus kertoa meille yhteistyöideoistasi ja huomaamistasi kehittämistarpeista vapaamuotoisesti.

Klikkaa kyselyyn tästä: https://goo.gl/forms/NeoW218T8xR9hvm72 

Kiitos ajastasi!

 

*Lukioiden alueellisen ja kansallisen kv-hankeverkoston luominen ja osaamisen kehittäminen -hanke on Opetushallituksen rahoittama. Sen tavoitteena on aktivoida kansainvälisen toiminnan kehittäjien yhteistyötä, jakaa hyviä käytäntöjä hankkeilla toteutettuun kansainvälistymiseen liittyen, parantaa lukiotoimijoiden hankeosaamista sekä jalkauttaa kestävän kehityksen käytänteitä hanketyöhön.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on käynnistynyt 1.9.2017.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bookmark the permalink.