Vuoden globaalikasvattaja -tunnustus myönnetty Mervi Pöysälle

NEST-keskus onnittelee lämpimästi vuoden globaalikasvattaja-tunnustuksen saanutta Meri Pöysää!

Mervi on Kallaveden lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja ja on toiminut koulun kansainvälisen tiimin vetäjänä vuodesta 1996. Hän on tehnyt väsymättömästi työtä koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden kansainvälistymisen eteen. Historian ja yhteiskuntaopin opettajana Mervillä on laaja ja humaani näkemys kansainvälisyydestä ja globaalikasvatuksen merkityksestä koulun arjessa. Koska Mervillä on pitkä kokemus opettajan työstä, hän tunnistaa yhteiskunnan muutokset ja globaalikasvatuksen kehittämishaasteet. Hän tuo ne luontevasti opetukseen ja koulun arkeen pohtiakseen niitä yhdessä opiskelijoiden kanssa ja tukee näin opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Mervi on pidetty opettaja ja kollega Kallaveden lukiossa sekä koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden parissa. Hän on jalkauttanut kouluun myös järjestötoimintaa ja yritysyhteistyötä.  Mervi ei ole koskaan säästellyt tunteja suunnitellessaan hankkeita ja niihin tarvittavia kansainvälisiä verkostoja. Hän on myös ottanut opiskelijat aktiivisesti mukaan suunnittelutyöhön ja toteutuksiin.    

”Opettajat ilman rajoja –verkosto jakaa vuosittain Maailman opettajien päivän kunniaksi järjestetyssä seminaarissa Vuoden Globaalikasvattaja –palkinnon. Opettajat ilman rajoja -verkoston perustama ja jakama Globaalikasvattajapalkinto on huomionosoitus globaalikasvatukselle suomalaisissa kouluissa. Se nostaa esille niitä hyviä malleja, menetelmiä ja käytäntöjä, jotka ovat esimerkkinä muille suomalaisille kouluille ja opettajille.”  https://www.opettajatilmanrajoja.fi

Katso kuvat tilaisuudesta:
https://www.facebook.com/Opettajatilmanrajoja/

 

 

 

(Visited 67 times, 1 visits today)
Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bookmark the permalink.