NEST-keskus aktiivisena Venäjä-yhteistyöhön foorumeissa

Opetusalan suomalais-venäläisessä yhteistyöseminaarissa Petroskoissa 26.—27.9. kuultiin yleisten luentojen lisäksi venäläisten ja suomalaisten koulujen esittelyjä sekä vierailtiin kahdessa koulussa. Lisäksi työpajoissa pohdittiin sekä Suomessa että Venäjällä ajankohtaisia koulutusalan teemoja: uusien opetussuunnitelmien ja standardien luomat osaamistarpeet opettajille, kansainvälistymisvalmiudet ja kansainvälisyys opetuksen tukena sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet opetuksessa. Seminaariin osallistui lähes 50 rehtoria, opettajaa ja asiantuntijaa, joista 14 henkilöä edusti suomalaisia kouluja ja organisaatioita. Seminaarin järjestelyistä vastasivat Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Karjalan tasavallan opetusministeriö.

NEST-keskuksen hankesuunnittelija Erja Lehikoisen seminaariesitelmä käsitteli nuorten arkea ja kulttuuria opetuksen voimavarana, ja sen teemoina olivat mm. muuttuva maailma ja koulu, digitalisaatio ja muuttuva opettajan rooli sekä koulujen kansainvälisyys ja globaalikasvatus. NEST-keskus vastasi myös kansainvälisyyttä käsittelevästä työpajasta.

 Tampereella pidetyssä Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa oli osallistujia yhteensä noin 360 Suomesta ja Venäjältä .Foorumi järjestettiin jo 17. kerran, ja sen teemana oli tällä kertaa ”Lapset ja nuoret kulttuurin voimavarana”. Järjestelyvastuussa olivat Tampereen kaupunki, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Venäjän kulttuuriministeriö ja Suomi-Venäjä-Seura. NEST-keskus osallistui kahteen hankeneuvotteluun, joista yhden teemana oli ”Kirjallisuus osana suomalaista ja venäläistä kulttuuriperintöä ja nykykulttuuria” ja toisen ”Nuorten elämää ja kulttuuria lähialueilla – monimediaisesti”. Molemmissa neuvotteluissa keskusteltiin konkreettisesti hankkeiden sisällöistä ja toimenpiteistä sekä mahdollisista rahoituslähteistä sekä sovittiin, kuinka hankkeita kehitetään edelleen.

Ensi vuonna kulttuurifoorumi järjestetään Pietarissa, ja vuoden 2018 foorumipaikaksi valittiin Savonlinna.

(Visited 40 times, 1 visits today)
Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bookmark the permalink.